SAN5  |   SAN6  |   SAN10  |   SAN11  |   slepý steh  |   Gebedur  |   RG špička  |   vyšívanie  |   obal
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »
 
Pôvodne koncipovaná pre použitie v oblasti retiazkových stehov. Medzitým mnohonásobne osvedčená pre upotrebenie v mnohých oblastiach šijacej techniky.  
 
VLOŽKA NA STROJE S RETIAZKOVÝ STEHOM
 
Vďaka nárazom na tvrdený chrbát podávača, je už po krátkej dobe šitia citlivá ostrá špička ihly (R), poškodená. Vďaka malej guličke a špeciálnemu tvaru špičky RG prispôsobením zadnej časti podávača, zostáva táto po veľmi dlhú dobu pracovného nasadenia nepoškodená.
  • menej poškodeného materiálu, nepatrné sily vpichu
  • ihla menej vybočuje (chybné vpichy, zlomenie ihly)
  • vyššia bezpečnosť procesu
 
OPTIMALIZOVANÁ ŠPIČKA IHLY
 
Po dvojhodinovom šijacom teste pri rovnakých podmienkach aplikácie sa pri 100 násobnom zväčšení porovnávania špičky naskytol nasledujúci obraz: R špička je stočená na stranu a tým vykazuje ostré hrany. RG špička vykazuje sotva poznateľné stopy po trení a je stále funkčná.
 
VARIABILNÉ MOŽNOSTI POUŽITIA
 
Dlhodobý prieskum ukázal, že RG špička je pre nasledujúce aplikácie ideálnou univerzálnou špičkou:
  • jemný pletený tovar
  • jemné až hrubo tkaný tovar (napr. Jeans)
  • mikrovlákno
  • u všetkých viachlavových vyšívacích pracích
  • u multidirektných šijacích a zapošívacích operáciách
  • pri prišívanie gombíkov
  • technické textílie
Ich špeciálny tvar vedie k menšej sile vpichu a tým šetrí materiál. Pri vyšívacích ako aj multidirektných šijacích a zapošívacích operáciách zabraňuje naviac napichnutie popr. odpichnutie vlákna.
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved