SAN5  |   SAN6  |   SAN10  |   SAN11  |   slepý steh  |   Gebedur  |   RG špička  |   vyšívanie  |   obal
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »Výroba švíku slepým stehom, ktorý nie je zvonku viditeľný, je problematická odjakživa. Rozhodujúce pre slepý steh je, aby ihla na strane zošívania odpichla len toľko vlákien, koľko je potrebné k bezpečnému upevneniu švu. Je nutné zabrániť prepichovaniu i vynechávaniu. Toto vyžaduje maximálnu presnosť pri vedení spracovávanej látky a ihly v stroji. Najdôležitejším a zároveň najslabším prvkom stroja na slepý steh je ihla. Jednak má byť veľmi tenká, a pri prepichnutí materiálu nesmie spôsobovať poškodenie alebo vlnenie na povrchu. Na druhej strane musí byť veľmi pevná, aby sa zapichovala presne a vždy v rovnakej polohe. Pritom smie na bočné sily vplyvom ťahu nite alebo na iné vplyvy reagovať len minimálnym vychýlením, aby sa neohrozila funkcia. Tieto požiadavky si protirečia.
VÝHODY ŠTVORHRANNÉHO STVOLU IHLY (IHLY V)
• PRIEREZ STVOLU
S vývojom novej ihly Groz-Beckert so štvorhranným stvolom (ihly V) boli vytvorené nové možnosti k tomu, aby sa spojili dokopy protichodné požiadavky stability a šetrnosti k materiálu. Štvorhranný stvol je za rovnakého objemu prierezu viac nepoddajný ako konvenčná ihla s okrúhlym stvolom.
• MOŽNOST EXTRÉMNÉHO ZAŤAŽENIA
Porovnanie statickej záťaže ukazuje podstatne menšie vychýlenie ihly V pri rovnakom zaťažení.
Pri procese šitia sa tým podporuje funkcia. Odpor proti ohybu ihly V Nm 65 dosahuje takmer hodnoty konvenčnej ihly Nm 80. Takto sa dá v mnohých prípadoch použiť ihlu V Nm 65 tam, kde bola doposiaľ potrebná ihla Nm 80 z dôvodov stability. Pri ihle Nm 80 je stabilita zrovnateľná s ihlou Nm 90 s okrúhlym stvolom. Tenšie ihly potrebujú pri vpichu menej miesta. Vytlačujú a rozťahujú textilné vlákna menej ako ihly s okrúhlym stvolom s rovnakou stabilitou. Preto je možné spracovanie tenkých a kritických tkanín slepým stehom bez akéhokoľvek značenia.
Po výmene štandardných ihiel za ihly V v rovnakej hrúbke sa zlepší doba trvanlivosti ihiel a funkčná bezpečnosť stroja. Ihla V v priamom porovnaní so štandardnou ihlou s okrúhlym stvolom: Odpor proti ohybu je pri hrúbke ihly Nm 65 o 38 % a u hrúbky Nm 90 o 60 % väčší.
• CHOVANIE SA PRI VPICHU
Pre funkciu slepého stehu je dôležitá nielen pevnosť ihly, ale aj presnosť ohybu a s tým súvisiaci tvar a poloha špičky ihly.
 
Tkanina sa musí odpichnúť približne rovnobežne s povrchom materiálu.
 
Aby bolo pritom možné oddeliť vlákna priadze materiálu, je k tomu potrebný veľmi štíhly excentrický zaguľatený hrot.

Ihla v polohe zapichovania

Ihla pri odpichnutí. Vlákno materiálu sa oddelí a nasunie na hrot ihly.

Ihla pri uchopení slučky. Vlákna, oddelené jemným hrotom, ovíjajú stvol ihly.
ŠTANDARDNÉ IHLY S OKRÚHLYM HROTOM
Ihly na slepý steh sa ponúkajú v obmedzenom rozsahu aj s okrúhlymi hrotmi. Sú však na zhotovovanie pravého slepého stehu veľmi nevhodné. Spôsob práce okrúhleho hrotu zabraňuje oddeľovaniu vlákien tkaniny alebo úpletu, ktorý je potrebný pre slepý steh. Vynechávanie stehov (chybné alebo Vplyvom okrúhleho hrotu chýbajúce stehy /, alebo prepichovania sú následkom, ktorému bola ihla odklonená. Následok je vynechaný nedá sa zabrániť. steh (= chýbajúci steh).
 
U určitých typoch spracovania pleteného tovaru, napr. zakončenie rukávu u pulóvroch, sa ale používa práve tento efekt. Pri tomto procese sa pri zhotovovaní trvanlivého švu celkom vedome prevádza “prepichovanie” okrúhlou špičkou.

Chýbajúce stehy

Okrúhly hrot ihly si našiel svoju cestu látkou. Následkom je prepichnutie.
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved