SAN5  |   SAN6  |   SAN10  |   SAN11  |   slepý steh  |   Gebedur  |   RG špička  |   vyšívanie  |   obal
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »
pre bezproblémové spracovanie najjemnejších tkanín a látok z mikrovlákna
Nové vlákna, nové látky, nové väzby s celkom odlišnými šijacími technickými vlastnosťami. V konfekcii podniku na šitie sú to často príčiny najrôznejších problémov pri spracovaní. Pri priemyselnom šití dosiahne ihla pri vpichu veľmi vysokých rýchlostí. Textilné vlákna alebo priadze sa musia tak v neuveriteľné krátkej dobe 0, 0003 s. vyhnúť ihle. Sú ihlou stlačené. Čím je ihla hrubšia, tým väčšie je stlačenie a účinok trhania. Z toho vzniká požiadavka na čo najtenšiu ihlu. Tenké ihly sú ale veľmi nestále. Dochádza k nepravidelným stehom, chybným vpichom a prasknutiu ihly. Rýchlosť stroja musí byť drasticky obmedzená. Nová ihla SAN 10 bola v celkovej konštrukcii optimálne dimenzovaná pre také požiadavky. K realizácii museli byť vytvorené špeciálne výrobné postupy. Ihla SAN 10 hrúbky Nm 70/10 má stabilitu regulárnej ihly Nm 75/11. Stlačenie v otvore vpichu je ale zrovnateľné so stlačením ihlou Nm 65/9. Z toho vyplýva maximálne šetrenie vlákna pri súčasnej zvýšenej šijacej istote. V prípade poškodenia očiek, prípadne, že dochádza k silnému riaseniu u mikrovlákna sa použije ihla SAN 10 rovnakej hrúbky ako doposiaľ alebo najbližšia tenšia, ani sa muselo počítať so stratou stability. Keď sa objavia chybné vpichy, nerovné stehy alebo sa ihla láme, použije sa ihla SAN 10 rovnakej hrúbky ako doposiaľ alebo najbližšia hrubšia bez nebezpečia, že sa budú tvoriť poškodené očká.
výsledky vývojovej práce ihiel SAN 10
  • Priamočiare stehy
  • Menej chybných vpichov
  • Menšie poškodenie materiálu
  • Nepatrné riasenie stehov
  • Menšia lámavosť ihly
  • Vyššia produktivita
ihla SAN6 a jej prednosti


PREJAVY RIASENIA
NEČISTÉ STEHY
STABILITA IHLY
CHYBNÉ VPICHY
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved