SAN5  |   SAN6  |   SAN10  |   SAN11  |   slepý steh  |   Gebedur  |   RG špička  |   vyšívanie  |   obal
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok » 
INFORMÁCIE NA OBALE GROZ-BECKERT
 
Ku kvalitám firmy patrí stála snaha nahradiť dobré lepším. To je pre partnerov zreteľné až keď nové ihly vedú k zvýšenej kvalite šitia, alebo k vyššej produktivite. Šijací priemysel sa zmenil a s ním aj požiadavky na balenie ihiel výhodných pre užívateľa. Preto sa upustilo od obvyklého a zostavilo sa úplne nové balenie – obal, ktorý chráni ihlu pri dlhých prepravných trasách až k nasadeniu do stroja.
 

 
• FAREBNÝ KÓD
Farebné značenie príslušnej hrúbky ihly sa v praxi vryje do pamäti. Pomáha proti zámene pri použití a pri skladovaní.Optické rozlíšenie medzi Gebedur ihlou a štandartným ihlovým programom.
SYMBOLY OZNAČENIA HRÚBKY IHIEL GROZ-BECKERT
50 80 125 180 330 žltá
55 85 130 200 350 červená
60 90 140 230 380 zelená
65 100 150 250 400 šedá
70 110 160 280 430 čierna
75 120 170 300 450 modrá
40 95 185
45 105 190 biela
115 210
215
• TVAR ŠPIČIEK
Väčšina ihlových systémov môže byť expedovaná s rôznymi tvarmi špičiek. Vhodné pre najjemnejšie látky, až po najtvrdšiu kožu.
• VÝROBNÉ ČÍSLO
Týmto je možné spätne sledovať všetky výrobné kroky danej ihly.
• ČIAROVÝ KÓD
Na balení po 500 (kartón), poskytuje výhodu automatického skladovania a dispozície ako aj počítačom podporené vybavenie zákazky.

• PRAKTICKÉ – každá obalová jednotka má spojovací raster. Toto umožňuje prepravu menšieho množstva. • ORIGINÁLNE balenie – desať obalových jednotiek po 10ks, je zabalených do uzatvorenej zalepenej priehľadnej fólie. • JEDNODUCHÉ – fólia sa dá ľahko odstrániť stiahnutím otváracieho prúžku. • PREHĽADNÉ SKLADOVANIE – stabilný, vždy päť modulov po 100 kusoch je zabalených do priehľadnej fólie a jedného kartónika. Prehľadné skladovanie.
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved