SAN5  |   SAN6  |   SAN10  |   SAN11  |   slepý steh  |   Gebedur  |   RG špička  |   vyšívanie  |   obal
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »
Nové materiály a kombinácia materiálov vedú často k problémom pri šití. To si vyžaduje extrémne zoradenie šijacích strojov, čím sa zvyšuje kontakt ihly a stroja. To kladie najvyššie požiadavky na šijaciu ihlu. Tieto stále kontakty vedú k rýchlemu opotrebovaniu ihly, zvlášť však špičky ihly. Požiadavka dlhšej životnosti ihly stojí viac a viac v popredí. Zvlášť vďaka tvrdosti a spôsobu povrchu má ihla GEBEDUR oproti štandardnej ihle jasné prednosti.

GEBEDUR – dlhšie vo forme a lepšej funkčnosti
• PRIEREZ STVOLU
GEBEDUR je označenie pre ihly Groz-Beckert s povrchovou úpravou Titan-Nitrid. Vrstva Titan-Nitridu na povrchu ihly je extrémne tvrdá, čím dostáva ihla, zvlášť v oblasti špičky, veľmi vysokú odolnosť a pevnosť. Titan-Nitrid je dvojnásobne tvrdší než chróm a 2,5 krát tak tvrdý než tvrdená oceľ
• OPOTREBENIE ŠPIČKY
Jednou z najdôležitejších funkčných vlastností ihly je špička. Najmenšie, vizuálne ťažko poznateľné poškodenia na nej môžu viesť k významným funkčným problémom. Následkom sú hlavne: poškodenia materiálov a vychýlenie ihly. Pomocou povrchovej úpravy Titan-Nitrid je ihla extrémne odolná proti opotrebovaniu, obzvlášť v oblasti špičky.
 
Mnohé ihlové testy jasne ukazujú, že na špičke ihly sa vyskytujú stále podobné javy opotrebovania. V prípade, že je už štandardná ihla so svojou opotrebovanou špičkou funkcie neschopná, ihla GEBEDUR môže šiť ešte dlhý čas bez problémov (viď obrázok).
Štandardná ihla         GEBEDUR ihla
Výhody GEBEDUR ihly
  • vyššia bezpečnosť procesu
  • menej poškodeného materiálu
  • minimálne vychýlenie ihly, preto
  • menej chybných stehov a pretrhnutých vlákien
  • vysoká produktivita bez straty času
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved