Seamlesové
ihly
 Meandrové
ihly
 Ihly pre
elastické priadze
 Inovačné
ihly
 Ihla vyplnená
umelou hmotou
 Litespeed
ihly
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »


kľúč pre budúcnosť
Pri spracovaní vláknových priadzí vzniká veľa nečistôt, ktoré sa zhromažďujú vo vybraní ihlového stvolu a časom sa ich množstvo zväčšuje. Tým sa ihla spomalí a nadvihne v ihlovej drážke. Toto vedie k zväčšenej tvorbe tepla a k pruhovaniu tovaru.
 
Tu môže pomôcť iba pravidelné čistenie ihiel a ihlovej drážky. Komu sa to zdá nákladné, môže použiť novú voči nečistotám necitlivú ihlu od firmy Groz-Beckert. Nová, umelou hmotou vyplnená ihla s dvojitým nízkym mostíkom, obsahuje citlivosť voči nečistote. S touto ihlou sa usporia drahé, ako aj pracovné náklady na údržbu a závady, pri súčasnom zvýšení produktivity.

Umelou hmotou vyplnená ihla s dvojitým nízkym mostíkom je PATENT Groz-Beckert.  
prednosti ihly vyplnenej umelou hmotou
  • väčší výkon
  • vyššia produktivita
  • nižšie trenie a opotrebovanie ihiel a stroja
  • menší vývoj tepla stroja
  • nižšia spotreba energie
  • nižšia údržba a prestoje strojov
  • lepšia akosť tovaru
  • vyššia istota technologického postupu
  • spokojnejší zákazníci
Otáčky / min. 26 30 30
Čistenie / rok.* 2X 6X 1X
Produkcia / 24hod. 253kg 291kg 291kg
Dni používania 257Tage 241Tage 261Tage
Ročná produkcia 65021kg 70131kg 75951kg
Prednosti - +5110kg
+7,9%
+10930kg
+16,8%
* čistenie sa vzťahuje na 1 človeka v 8hod.prevádzke
 
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved