Seamlesové
ihly
 Meandrové
ihly
 Ihly pre
elastické priadze
 Inovačné
ihly
 Ihla vyplnená
umelou hmotou
 Litespeed
ihly
 
ÚVOD
priemyselné šijacie ihly
šijacie domáce ihly
vpichovacie ihly
obuvnícke ihly
pletacie ihly
platiny
 
kontakt
« mapa stránok »


prestoje zvyšujú náklady
Skúsený pletiari na celom svete uprednostňujú seamlessové ihly "Hofa-spec", pretože zaisťujú väčšiu funkčnú istotu v trvalej prevádzke a zároveň pri frekvencii jazýčkov naplno pokrývajú háčik. Výskum, vývoj a výroba firmy sa neustále snaží zvyšovať životnosť ihiel a zaistiť bezchybnú tvorbu očiek aj pri veľmi vysokých rýchlostiach pletenia. Prestoje strojov sú drahé! Aby sa zabránilo praskaniu háčkov, bol náraz u týchto vysoko výkonných ihiel v spätnej polohe, ktorý sa uskutočňuje pri rýchlostiach cez 100km/h, spoľahlivo tlmený prostredníctvom dvojdrážky s pružnými bočnými stehami /1/ -svetoznámy patent GB. Tým bol vyriešený aj problém kombinácie presného vedenia jazýčkov s extrémne ľahkým chodom. Zatiaľ čo pri zatváraní jazýčka zostalo úzko tolerované vedenie v prvej drážke zachované /2/, bola vodiaca plocha pri spätnej polohe rozšírená /3/ a drážka zmenšená /4/.
pätky šetriace zámky
Seamlessové ihly majú pätky s hladkým povrchom a zaoblenými hranami. Pri prechode zámku sa rozdeľuje nátlačná sila na väčšiu plochu, čím sa zníži opotrebovanie. To znamená vyššiu životnosť ihiel, tichý chod stroja a starostlivosť o zámok. Tieto výrobné náklady sú v záujme pletiarov, pretože stroje sú drahocenným prevádzkovým kapitálom. Čím dlhšie beží bez porúch tým lepší je podnikový výsledok. Na vysokoobrátkový seamlessových automatoch je jazýček počas jednej sekundy až 120-krát otvorený a zatvorený. S nárastom rýchlosti stroja sa zvýšilo aj bočné vychýlenie jazýčka proti smeru otáčania. Tento efekt bol predovšetkým kompenzovaný "dynamickým vycentrovaním" misky jazýčka - patent GB, ktorý je dnes využívaný na celom svete. Pri novej generácii ihiel je celý jazýček upravený šikmým frézovaním drážky - patentová inovácia, ktorá nielen že redukuje opotrebovanie ihly, ale zaisťuje starostlivý, vlákno šetriaci odhoz očiek a tým zvyšuje kvalitu tovaru.
© web design & grafic | inspira 2011 | all rights reserved